Mẫu giấy khám sức khỏe xin việc

Mẫu giấy khám sức khỏe xin việc

Mẫu giấy khám sức khỏe xin việc là một phần quan trọng trong quy trình tuyển dụng và xin việc. Đây là một tài liệu quan trọng để xác nhận sức khỏe và khả năng làm việc của ứng viên. Mẫu giấy khám sức khỏe xin việc không chỉ đơn giản là một tài liệu y tế, mà còn là một bằng chứng cho sự đảm bảo về sức khỏe và khả năng thực hiện công việc. Cùng đi tìm hiểu về dịch vụ làm mẫu giấy khám sức khỏe xin việc tại khamdichvu.com.

Mẫu giấy khám sức khỏe xin việc 2023

Mẫu giấy khám sức khỏe xin việc

*  Mẫu giấy khám sức khỏe xin việc dành cho người dưới 18 tuổi

………………………………………..
Số: /GKSK-……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                             GIẤY KHÁM SỨC KHỎE

Họ và tên (chữ in hoa): ………………………………………………

Giới tính: Nam □ Nữ □

Tuổi:…………………………………….

Số CMND hoặc Hộ chiếu (nếu có): ………………  cấp ngày …./……/…… tại…………… 

Họ và tên bố, mẹ hoặc người giám hộ:…………………………………… 

Chỗ ở hiện tại:…………………………………….…………………… Lý do khám sức khỏe: ………………

TIỀN SỬ BỆNH TẬT

 1. Tiền sử gia đình: Có ai trong gia đình (ông, bà, bố, mẹ, anh chị em) mắc các bệnh bẩm sinh hoặc bệnh truyền nhiễm:   Không □ Có □

Nếu “có”, đề nghị ghi cụ thể tên bệnh: ………………..

 1. Tiền sử bản thân: a) Sản khoa: – Bình thường. – Không bình thường: Đẻ thiếu tháng; Đẻ thừa tháng; Đẻ có can thiệp; Đẻ ngạt, Mẹ bị bệnh trong thời kỳ mang thai (nếu có cần ghi rõ tên bệnh: ………………… )
 2. b) Tiêm chủng:
sttLoại vắc xinTình trạng tiêm/uống vắc xin
khôngkhông nhớ rõ
1BCG   
2Bạch hầu, ho gà, uốn ván   
3Sởi   
4Bại liệt   
5Viêm não Nhật Bản B   
6Viêm gan B   
7Các loại khác   
 1. c) Tiền sử bệnh/tật: (các bệnh bẩm sinh và mạn tính) – Không □ – Có □

Nếu “có”, ghi cụ thể tên bệnh………………..……………………… 

 1. d) Hiện tại có đang điều trị bệnh gì không? Nếu có, ghi rõ tên bệnh và liệt kê các thuốc đang dùng: ……………

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây hoàn toàn đúng với sự thật theo sự hiểu biết của tôi. …………….. ngày ………. tháng………năm………

Người đề nghị khám sức khỏe (hoặc Cha/mẹ hoặc người giám hộ)

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 1. KHÁM THỂ LỰC

Chiều cao: …………….cm;

Cân nặng: …………….. kg;

Chỉ số BMI: ……….. Mạch: ……………………lần/phút;

Huyết áp:……………….. /………………… mmHg

Phân loại thể lực: ………………………………………….

 1. KHÁM LÂM SÀNG
1. Nhi khoa

a) Tuần hoàn: ……….

  
  
  

 

…………………………………..

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………..

………………………………………..

……………………………………….

……………………………………….

………………………………………..

………………………………………..

III. KHÁM CẬN LÂM SÀNG

Nội dung khámHọ tên, chữ ký của Bác sĩ

…………………………………….

Xét nghiệm huyết học/sinh hóa/Xquang và các xét nghiệm khác khi có chỉ định của bác sĩ:

Kết quả:……………………………………….. …………..

……………………………………..

……………………………………..

………………………………………

………………………………………

 1. KẾT LUẬN CHUNG

Sức khỏe bình thường ………………… Hoặc các vấn đề sức khỏe cần lưu ý:

…………………………………………………………………………………. …

………ngày…… tháng……… năm………..

NGƯỜI KẾT LUẬN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy khám sức khỏe xin việc

* Mẫu giấy khám sức khỏe dành cho người đủ 18 tuổi trở lên

……………………………

Số: /GKSK-………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY KHÁM SỨC KHỎE

(Ảnh 4 x 6cm) Họ và tên (chữ in hoa): ………….………………………… 

Giới tính: Nam □ Nữ □ Tuổi:………………………….

Số CMND hoặc Hộ chiếu: ………….  cấp ngày……/…./………….. tại ……… 

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………..………… ………………………………..…………………………..…………….…………

Lý do khám sức khỏe:………………………………………………………………..

TIỀN SỬ BỆNH CỦA ĐỐI TƯỢNG KHÁM SỨC KHỎE

 1. Tiền sử gia đình:

Có ai trong gia đình ông (bà) mắc một trong các bệnh: truyền nhiễm, tim mạch, đái tháo đường, lao, hen phế quản, ung thư, động kinh, rối loạn tâm thần, bệnh khác:

 1. a) Không □; b) Có □;

Nếu “có”, đề nghị ghi cụ thể tên bệnh: ………………………………… 

 1. Tiền sử bản thân:

Ông (bà) đã/đang mắc bệnh, tình trạng bệnh nào sau đây không: Bệnh truyền nhiễm, bệnh tim mạch, đái tháo đường, lao, hen phế quản, ung thư, động kinh, rối loạn tâm thần, bệnh khác:

 1. a) Không □; b) Có □

Nếu “có”, đề nghị ghi cụ thể tên bệnh: …………………………….

 1. Câu hỏi khác (nếu có):
 2. a) Ông (bà) có đang điều trị bệnh gì không? Nếu có, xin hãy liệt kê các thuốc đang dùng và liều lượng: …………………………………………………………………
 3. b) Tiền sử thai sản (Đối với phụ nữ): ……………………………………………
Tôi xin cam đoan những điều khai
trên đây hoàn toàn đúng với sự
thật theo sự hiểu biết của tôi.

……….ngày………. tháng………năm……..
Người đề nghị khám sức khỏe
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 1. KHÁM THỂ LỰC

Chiều cao: …………………cm;
Cân nặng: ………… kg;
Chỉ số BMI: …………..
Mạch: ……………lần/phút;
Huyết áp:…………… /…………… mmHg
Phân loại thể lực:………………………………………………………………………………

 1. KHÁM LÂM SÀNG
Nội dung khámHọ tên, chữ ký của Bác sĩ
1. Nội khoa

a) Tuần hoàn: …………………………………. Phân loại ………………………………………..

b) Hô hấp: ……………………………………. Phân loại . …………………………………….

c) Tiêu hóa: ……………………………………… Phân loại ………………………………………

d) Thận-Tiết niệu: ……………………………… Phân loại ………………………………………..

đ) Cơ-xương-khớp: . ………………………….. Phân loại ……………………………………..

e) Thần kinh: ………………………………… Phân loại …………………………………………

g) Tâm thần: ………………………………………. Phân loại ………………………………………

2. Ngoại khoa: ………………………………….. Phân loại …………………………………. 

3. Sản phụ khoa: ………….. Phân loại ………………………………… 

4. Mắt: – Kết quả khám thị lực: Không kính: Mắt phải: ….. Mắt trái: ……

Có kính: Mắt phải: …………. Mắt trái: ………… – Các bệnh về mắt (nếu có): …………………..

– Phân loại: . ………………………………….

5. Tai-Mũi-Họng

– Kết quả khám thính lực: Tai trái: Nói thường:….. m; Nói thầm:…..m

Tai phải: Nói thường:……… m; Nói thầm:……………

m – Các bệnh về tai mũi họng (nếu có):…………………………… – Phân loại: …………………….. 

6. Răng-Hàm-Mặt

– Kết quả khám: + Hàm trên:. ……………….. + Hàm dưới: ……………….

– Các bệnh về Răng-Hàm-Mặt (nếu có)……. – Phân loại: ………………… 

7. Da liễu: …………………………………….. Phân loại:…………………………………….

…………………………………..   

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

 

Nội dung khámHọ tên, chữ ký của Bác sỹ
1. Xét nghiệm máu:
a) Công thức máu: Số lượng HC: ………………… Số lượng Bạch cầu: …………….. Số lượng Tiểu cầu:………….
b) Sinh hóa máu: Đường máu: ……………………. Urê:…….. Creatinin:…….. ASAT (GOT):………… ALAT (GPT): ……….
c) Khác (nếu có):……………………………………..
……………………………………
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
2. Xét nghiệm nước tiểu:
a) Đường: …………………………………
b) Prôtêin: …………………………..
c) Khác (nếu có): …………………….
……………………………………
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
3. Chẩn đoán hình ảnh: ………………………………………… …………………………………………..……………………………………
……………………………………
……………………………………
 1. KẾT LUẬN
 2. Phân loại sức khỏe:…………………………………………………….
  2. Các bệnh, tật (nếu có): …………………………………………………………………………….
                                                                         

…ngày tháng… năm….
NGƯỜI KẾT LUẬN
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

>>>>>Xem thêm: Khám sức khỏe theo thông tư 14

Kết luận

Khamdichvu.com đơn vị cung cấp các mẫu giấy khám sức khỏe xin việc các loại cam kết đúng chuẩn, giá tốt, nhanh chóng,…. Hãy đến ngay với khamdichvu.com để được tư vấn trực tiếp dịch vụ làm các mẫu giấy khám sức khỏe xin việc. Bạn chỉ cần gọi đến Hotline hoặc zalo theo số điện thoại: 0369 887 119 này chúng tôi sẽ phản hồi nhanh nhất có thể về dịch vụ mẫu giấy khám sức khỏe xin việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhắn tin Zalo
0369887119